Phần mềm Hệ điều hành

Chế độ xem:
 • Phần mềm Windows 10 Home 32-bit OEM

  2,190,000 
  Thêm vào giỏ
  Part number: KW9-00185 Dòng sản phẩm: Windows 10 Phiên bản: Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính. Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính. Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính chưa cài đặt phần mềm bản quyền Hình thức cấp phép: FPP - 1 Product key/ 1 Giấy phép Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp

  2,190,000 

 • Phần mềm Windows 10 Home 64-bit OEM

  2,190,000 
  Thêm vào giỏ
  Part number: KW9-00139 Dòng sản phẩm: Windows 10 Phiên bản: Home 10 Win64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính. Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính. Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính chưa cài đặt phần mềm bản quyền Hình thức cấp phép: FPP - 1 Product key/ 1 Giấy phép Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp

  2,190,000 

 • Phần mềm Windows 10 Pro 32-bit OEM

  3,150,000 
  Thêm vào giỏ
  Part number: FQC-08969 Dòng sản phẩm: Windows 10 Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính. Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính. Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính chưa cài đặt phần mềm bản quyền Hình thức cấp phép: FPP - 1 Product key/ 1 Giấy phép Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp

  3,150,000 

 • Phần mềm Windows 10 Pro 64-bit OEM

  3,150,000 
  Thêm vào giỏ
  Part number: FQC-08929 Dòng sản phẩm: Windows 10 Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính. Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính. Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính chưa cài đặt phần mềm bản quyền Hình thức cấp phép: FPP - 1 Product key/ 1 Giấy phép Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp

  3,150,000 

 • Phần mềm Windows 10 Home 32-bit OEM

  2,190,000 

  Part number: KW9-00185
  Dòng sản phẩm: Windows 10
  Phiên bản: Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
  Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính. Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính.
  Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính chưa cài đặt phần mềm bản quyền
  Hình thức cấp phép: FPP – 1 Product key/ 1 Giấy phép
  Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp

  Thêm vào giỏ
 • Phần mềm Windows 10 Home 64-bit OEM

  2,190,000 

  Part number: KW9-00139
  Dòng sản phẩm: Windows 10
  Phiên bản: Home 10 Win64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
  Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính. Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính.
  Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính chưa cài đặt phần mềm bản quyền
  Hình thức cấp phép: FPP – 1 Product key/ 1 Giấy phép
  Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp

  Thêm vào giỏ
 • Phần mềm Windows 10 Pro 32-bit OEM

  3,150,000 

  Part number: FQC-08969
  Dòng sản phẩm: Windows 10
  Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính. Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính.
  Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính chưa cài đặt phần mềm bản quyền
  Hình thức cấp phép: FPP – 1 Product key/ 1 Giấy phép
  Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp

  Thêm vào giỏ
 • Phần mềm Windows 10 Pro 64-bit OEM

  3,150,000 

  Part number: FQC-08929
  Dòng sản phẩm: Windows 10
  Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính. Có thể cài đặt lại và kích hoạt nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính.
  Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính chưa cài đặt phần mềm bản quyền
  Hình thức cấp phép: FPP – 1 Product key/ 1 Giấy phép
  Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp

  Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

 
gọi nhanh