Ổ cứng SSD Toshiba-OCZ

Chế độ xem:
 • Ổ SSD Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 128GB

  3,650,000 
  Thêm vào giỏ
  Dung lượng 128GB Chíp MLC Nand Flash Memory Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1 Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L ) Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): Upto 2200, 620 Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS): Upto 170K, 110K Tính năng đặc biệt : + TRIM support + Garbage Collection +SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK Bảo hành: 60 tháng

  3,650,000 

 • Ổ SSD Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 1TB

  21,590,000 
  Thêm vào giỏ
  Dung lượng 1TB Chíp MLC Nand Flash Memory Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1 Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L ) Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): Upto 2600, 1550 Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS): Upto 210K, 130K Tính năng đặc biệt : + TRIM support + Garbage Collection +SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK Bảo hành: 60 tháng

  21,590,000 

 • Ổ SSD Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 256GB

  5,390,000 
  Thêm vào giỏ
  Dung lượng 256GB Chíp MLC Nand Flash Memory Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1 Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L ) Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): Upto 2200, 1150 Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS): Upto 210K, 140K Tính năng đặc biệt : + TRIM support + Garbage Collection +SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK Bảo hành: 60 tháng

  5,390,000 

 • Ổ SSD Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 512GB

  9,590,000 
  Thêm vào giỏ
  Dung lượng 512GB Chíp MLC Nand Flash Memory Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1 Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L ) Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): Upto 2600, 1600 Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS): Upto 190K, 120K Tính năng đặc biệt : + TRIM support + Garbage Collection +SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK Bảo hành: 60 tháng

  9,590,000 

 • Ổ SSD Toshiba-OCZ TL100 – 120GB

  1,470,000 
  Thêm vào giỏ
  Dung lượng 120 GB Chíp TLC Nand Flash Memory Chuẩn giao tiếp: SATA III Kích thước: 2.5 inch Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): 550 / 530 Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):85.000 /80.000 Phần mềm quản lý: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK Bảo hành: 36 tháng

  1,470,000 

 • Ổ SSD Toshiba-OCZ TL100 – 240GB

  2,400,000 
  Thêm vào giỏ
  Dung lượng 240 GB Chíp TLC Nand Flash Memory Chuẩn giao tiếp: SATA III Kích thước: 2.5 inch Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): 550 / 530 Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):85.000 /80.000 Phần mềm quản lý: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK Bảo hành: 36 tháng

  2,400,000 

 • 6 %

  Ổ SSD Toshiba-OCZ TR150 – 480GB

  4,490,000  4,790,000 
  Thêm vào giỏ
  Dung lượng 480 GB Chíp TLC Nand Flash Memory Chuẩn giao tiếp: SATA III Kích thước: 2.5 inch Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): 550 / 520 Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):86.000 /83.000 Phần mềm quản lý: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK Bảo hành: 36 tháng

  4,490,000  4,790,000 

 • 6 %

  Ổ SSD Toshiba-OCZ TR150 – 960GB

  8,390,000  8,900,000 
  Thêm vào giỏ
  Dung lượng 960 GB Chíp TLC Nand Flash Memory Chuẩn giao tiếp: SATA III Kích thước: 2.5 inch Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): 550 / 530 Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):87.000 /83.000 Phần mềm quản lý: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK Bảo hành: 36 tháng

  8,390,000  8,900,000 

 • Ổ SSD Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 128GB

  3,650,000 

  Dung lượng 128GB
  Chíp MLC Nand Flash Memory
  Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1
  Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L )
  Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): Upto 2200, 620
  Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS): Upto 170K, 110K
  Tính năng đặc biệt :
  + TRIM support
  + Garbage Collection
  +SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK
  Bảo hành: 60 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Ổ SSD Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 1TB

  21,590,000 

  Dung lượng 1TB
  Chíp MLC Nand Flash Memory
  Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1
  Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L )
  Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): Upto 2600, 1550
  Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS): Upto 210K, 130K
  Tính năng đặc biệt :
  + TRIM support
  + Garbage Collection
  +SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK
  Bảo hành: 60 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Ổ SSD Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 256GB

  5,390,000 

  Dung lượng 256GB
  Chíp MLC Nand Flash Memory
  Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1
  Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L )
  Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): Upto 2200, 1150
  Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS): Upto 210K, 140K
  Tính năng đặc biệt :
  + TRIM support
  + Garbage Collection
  +SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK
  Bảo hành: 60 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Ổ SSD Toshiba-OCZ RD400 Series NVMe, M.2, 512GB

  9,590,000 

  Dung lượng 512GB
  Chíp MLC Nand Flash Memory
  Chuẩn giao tiếp: PCI Express® Base Specification Revision 3.1
  Maximum Speed: 32 GT/s (PCIe Gen3x4L )
  Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): Upto 2600, 1600
  Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS): Upto 190K, 120K
  Tính năng đặc biệt :
  + TRIM support
  + Garbage Collection
  +SSD management software: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK
  Bảo hành: 60 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Ổ SSD Toshiba-OCZ TL100 – 120GB

  1,470,000 

  Dung lượng 120 GB
  Chíp TLC Nand Flash Memory
  Chuẩn giao tiếp: SATA III
  Kích thước: 2.5 inch
  Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): 550 / 530
  Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):85.000 /80.000
  Phần mềm quản lý: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Ổ SSD Toshiba-OCZ TL100 – 240GB

  2,400,000 

  Dung lượng 240 GB
  Chíp TLC Nand Flash Memory
  Chuẩn giao tiếp: SATA III
  Kích thước: 2.5 inch
  Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): 550 / 530
  Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):85.000 /80.000
  Phần mềm quản lý: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 6 %

  Ổ SSD Toshiba-OCZ TR150 – 480GB

  4,490,000  4,790,000 

  Dung lượng 480 GB
  Chíp TLC Nand Flash Memory
  Chuẩn giao tiếp: SATA III
  Kích thước: 2.5 inch
  Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): 550 / 520
  Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):86.000 /83.000
  Phần mềm quản lý: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 6 %

  Ổ SSD Toshiba-OCZ TR150 – 960GB

  8,390,000  8,900,000 

  Dung lượng 960 GB
  Chíp TLC Nand Flash Memory
  Chuẩn giao tiếp: SATA III
  Kích thước: 2.5 inch
  Tốc độ ĐỌC/ GHI tuần tự (MB/s): 550 / 530
  Tốc độ ĐỌC/GHI ngẫu nhiên (IOPS):87.000 /83.000
  Phần mềm quản lý: SSD Utility and Command Line Online Update Tool (CLOUT) – LINK
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

 
gọi nhanh