Thiết bị Wifi

Chế độ xem:
 • Bộ định tuyến Linksys E1200

  726,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Lan+ 1 cổng WAN hỗ trợ cáp quang tốc độ cao - Tốc độ LAN: 10/100Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz - Angten: 2 ăngten ngầm. - Tính năng Parent control/ Guest Netwwork/ Bảo mật không dây WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN. - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  726,000 

 • 9 %

  Bộ định tuyến Linksys E1700

  1,392,000  1,530,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit Lan - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz - Angten: 2 ăngten rời. - Tính năng Parent control/ Guest Netwwork/ Bảo mật không dây WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN. - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  1,392,000  1,530,000 

 • 13 %

  Bộ định tuyến Linksys E2500

  1,650,000  1,899,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps 1 cổng WAN RJ-45 hỗ trợ cáp quang tốc độ cao - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 600Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz - Angten: 4 ăngten ngầm. - Tính năng:  Control parent/Guest access/ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall/ Công nghệ MIM/ cơ chế bảo mật hiện đại nhất WPA/WPA2 cùng tường lửa SPI - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  1,650,000  1,899,000 

 • Bộ định tuyến Linksys EA2750

  1,980,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN Gigabit 10/100/1000Mbps/ 1 cổng WAN/ 1 cổng USB 2.0 - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 600Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz - Angten: 2 ăngten rời. - Tính năng:  Công nghệ Beam forming focuses/ chức năng Smart Wifi/ Điện toán đám mây/cơ chế mã hóa đa cấp WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN B27 - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  1,980,000 

 • 9 %

  Bộ định tuyến Linksys EA6350

  2,999,000  3,299,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0 - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 1167Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz - Angten: 2 ăngten rời. - Tính năng:  Công nghệ Beam forming focuses/ chức năng Smart Wifi/ Parent Control/ Guest Network - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  2,999,000  3,299,000 

 • Bộ định tuyến Linksys EA6900

  4,400,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 2 cổng USB 3.0 - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 1900Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz - Angten: 3 ăngten rời. - Tính năng:  Công nghệ Beam forming focuses/ chức năng Smart Wifi/ Parent Control/ Guest Network/ Công nghệ UpnP/ cơ chế bảo mật WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  4,400,000 

 • 6 %

  Bộ định tuyến Linksys EA7500

  4,972,000  5,272,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/1 cổng USB2.0 kiêm eSata - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 1900Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz - Angten: 3 ăngten rời. - Tính năng:  Công nghệ MU-MIMO/ Công nghệ Beam forming focuses/ chức năng Smart Wifi/ cơ chế bảo mật mã hoá không dây WPA/WPA2 Personal/Enterprise mạnh nhất cùng với tường lửa SPI chống tấn công DoS - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  4,972,000  5,272,000 

 • Bộ định tuyến Linksys EA8500

  6,534,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/1 cổng USB2.0 kiêm eSata - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 1733Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz - Angten: 4 ăngten rời. - Tính năng:  Công nghệ MU-MIMO/ Công nghệ Beam forming focuses/ cơ chế bảo mật mã hoá WPA mã hóa WPA2 / SPI - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  6,534,000 

 • Bộ định tuyến Linksys EA9200

  6,560,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN/ 1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/ 1 cổng USB2.0 kiêm eSata - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 3200Mbps ở băng tần kép 1 băng tần 2.4GHz và 2 băng tần 5GHz - Angten: 3 ăngten rời và 3 ăngten ngầm. - Tính năng: Công nghệ điện toán đám mây Linksys Smart Wi-Fi / Công nghệ BeamForming/ Công nghệ MU-MIMO/ Công nghệ UPnP/ cơ chế bảo mật không dây WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  6,560,000 

 • Bộ định tuyến Linksys EA9500

  9,075,000 
  Thêm vào giỏ
  Cổng giao tiếp: 8 cổng Gigabit LAN/ 1 cổng USB 3.0/ 1 cổng USB2.0 kiêm eSata - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 5300Mbps ở băng tần kép 2.4GHz và 5GHz - Angten: 8 ăngten rời. - Tính năng: Ứng dụng Linksys Smart Wi-Fi / Công nghệ BeamForming/ Công nghệ MU-MIMO/ Công nghệ điện toán đám mây/ Công nghệ UpnP/Control parent/Guest access - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  9,075,000 

 • Bộ định tuyến Linksys WAP300N

  1,450,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point đa năng băng tần kép - Cổng giao tiếp: 1 cổng Ethernet Lan - Tốc độ LAN: 10/100Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần kép 2.4GHz và 5GHz - Angten: 2 ăngten rời. - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  1,450,000 

 • Bộ định tuyến Linksys WRT1200AC

  4,140,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/1 cổng USB2.0 kiêm eSata - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 1200Mbps ở băng tần kép 2.4GHz và 5GHz - Angten: 2 ăngten rời. - Tính năng: Công nghệ Beam forming focuses/Cơ chế mã hóa đa cấp WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa SPI, VLAN/ Điện toán đám mây/ Guest Access/ Parent Control - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  4,140,000 

 • Bộ định tuyến Linksys WRT1900AC

  6,116,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/1 cổng USB2.0 kiêm eSata - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 1900Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz - Angten: 4 ăngten rời. - Tính năng:  Công nghệ Beam forming focuses/Cơ chế mã hóa đa cấp WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa SPI, VLAN/ Điện toán đám mây/ Guest Access/ Parent Control - Lắp đặt trên trần nhà/ tường - Bảo hành: 12 tháng

  6,116,000 

 • 10 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP245

  2,386,000  2,645,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point Gigabit gắn trần Băng tần kép Không dây AC1750 - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN Gigabit. - Tốc độ WIFI: tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz + 1300Mbps ở băng tần 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming. - Angten: 6 ăngten ngầm. - Hỗ trợ PoE 802.3at, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID - Lắp đặt trên trần nhà/ tường Bảo hành: 36 tháng

  2,386,000  2,645,000 

 • 11 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-LINK EAP110

  615,000  690,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN 10/100M. - Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n. - Angten: 2 ăngten ngầm. - Hỗ trợ Passive PoE, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID - Lắp đặt trên trần nhà/ tường Bảo hành: 36 tháng

  615,000  690,000 

 • Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP110-Outdoor

  1,080,000 
  Thêm vào giỏ
  Access Point Gigabit Không dây Băng tần 300Mbps, Qualcomm, Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz , 802.11a/b/g/n,1 cổng LAN 10/100Mbps, Hỗ trợ Passive PoE, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID, Anten ngoài trời chống nước công suất 5dBi, chuẩn IP65 chống nước, chống bụi, chống sét đánh 6KV, Gắn trần/Treo tường Bảo hành: 36 tháng

  1,080,000 

 • 13 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP115

  790,000  910,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN 10/100Mbps. - Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n. - Angten: 2 ăngten ngầm. - Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID - Lắp đặt trên trần nhà/ tường Bảo hành: 36 tháng

  790,000  910,000 

 • Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP115-WALL

  600,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN 10/100M. - Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n. - Angten: 2 ăngten ngầm. - Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID - Lắp đặt trên tường Bảo hành: 36 tháng

  600,000 

 • 9 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP225

  1,990,000  2,185,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point Gigabit gắn trần Băng tần kép Không dây AC1200 - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN Gigabit. - Tốc độ WIFI: , tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz + 867Mbps ở băng tần 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming. - Angten: 4 ăngten ngầm. - Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID - Lắp đặt trên trần nhà/ tường Bảo hành: 36 tháng

  1,990,000  2,185,000 

 • 30 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP320

  2,779,000  3,950,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point Gigabit gắn trần Băng tần kép Không dây AC1200 - Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN Gigabit. - Tốc độ WIFI: Tốc độ 400Mbps ở băng tần 2.4GHz + tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz, 802.11a/b/g/n, Công nghệ Beamforming. - Angten: 4 ăngten ngầm. - Hỗ trợ PoE 802.3at, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID - Lắp đặt trên trần nhà/ tường Bảo hành: 36 tháng

  2,779,000  3,950,000 

 • Bộ định tuyến Linksys E1200

  726,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Lan+ 1 cổng WAN hỗ trợ cáp quang tốc độ cao
  – Tốc độ LAN: 10/100Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz
  – Angten: 2 ăngten ngầm.
  – Tính năng Parent control/ Guest Netwwork/ Bảo mật không dây WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN.
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 9 %

  Bộ định tuyến Linksys E1700

  1,392,000  1,530,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit Lan
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz
  – Angten: 2 ăngten rời.
  – Tính năng Parent control/ Guest Netwwork/ Bảo mật không dây WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN.
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 13 %

  Bộ định tuyến Linksys E2500

  1,650,000  1,899,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps 1 cổng WAN RJ-45 hỗ trợ cáp quang tốc độ cao
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 600Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 4 ăngten ngầm.
  – Tính năng:  Control parent/Guest access/ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall/ Công nghệ MIM/ cơ chế bảo mật hiện đại nhất WPA/WPA2 cùng tường lửa SPI
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ định tuyến Linksys EA2750

  1,980,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN Gigabit 10/100/1000Mbps/ 1 cổng WAN/ 1 cổng USB 2.0
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 600Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 2 ăngten rời.
  – Tính năng:  Công nghệ Beam forming focuses/ chức năng Smart Wifi/ Điện toán đám mây/cơ chế mã hóa đa cấp WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN B27
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 9 %

  Bộ định tuyến Linksys EA6350

  2,999,000  3,299,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 1167Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 2 ăngten rời.
  – Tính năng:  Công nghệ Beam forming focuses/ chức năng Smart Wifi/ Parent Control/ Guest Network
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ định tuyến Linksys EA6900

  4,400,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 2 cổng USB 3.0
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 1900Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 3 ăngten rời.
  – Tính năng:  Công nghệ Beam forming focuses/ chức năng Smart Wifi/ Parent Control/ Guest Network/ Công nghệ UpnP/ cơ chế bảo mật WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 6 %

  Bộ định tuyến Linksys EA7500

  4,972,000  5,272,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/1 cổng USB2.0 kiêm eSata
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 1900Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 3 ăngten rời.
  – Tính năng:  Công nghệ MU-MIMO/ Công nghệ Beam forming focuses/ chức năng Smart Wifi/ cơ chế bảo mật mã hoá không dây WPA/WPA2 Personal/Enterprise mạnh nhất cùng với tường lửa SPI chống tấn công DoS
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ định tuyến Linksys EA8500

  6,534,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/1 cổng USB2.0 kiêm eSata
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 1733Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 4 ăngten rời.
  – Tính năng:  Công nghệ MU-MIMO/ Công nghệ Beam forming focuses/ cơ chế bảo mật mã hoá WPA mã hóa WPA2 / SPI
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ định tuyến Linksys EA9200

  6,560,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN/ 1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/ 1 cổng USB2.0 kiêm eSata
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 3200Mbps ở băng tần kép 1 băng tần 2.4GHz và 2 băng tần 5GHz
  – Angten: 3 ăngten rời và 3 ăngten ngầm.
  – Tính năng: Công nghệ điện toán đám mây Linksys Smart Wi-Fi / Công nghệ BeamForming/ Công nghệ MU-MIMO/ Công nghệ UPnP/ cơ chế bảo mật không dây WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa, VLAN
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ định tuyến Linksys EA9500

  9,075,000 

  Cổng giao tiếp: 8 cổng Gigabit LAN/ 1 cổng USB 3.0/ 1 cổng USB2.0 kiêm eSata
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 5300Mbps ở băng tần kép 2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 8 ăngten rời.
  – Tính năng: Ứng dụng Linksys Smart Wi-Fi / Công nghệ BeamForming/ Công nghệ MU-MIMO/ Công nghệ điện toán đám mây/ Công nghệ UpnP/Control parent/Guest access
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ định tuyến Linksys WAP300N

  1,450,000 

  – Access Point đa năng băng tần kép
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng Ethernet Lan
  – Tốc độ LAN: 10/100Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần kép 2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 2 ăngten rời.
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ định tuyến Linksys WRT1200AC

  4,140,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/1 cổng USB2.0 kiêm eSata
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 1200Mbps ở băng tần kép 2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 2 ăngten rời.
  – Tính năng: Công nghệ Beam forming focuses/Cơ chế mã hóa đa cấp WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa SPI, VLAN/ Điện toán đám mây/ Guest Access/ Parent Control
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ định tuyến Linksys WRT1900AC

  6,116,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng Gigabit LAN /1 cổng Gigabit WAN/ 1 cổng USB 3.0/1 cổng USB2.0 kiêm eSata
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 1900Mbps ở băng tần kép  2.4GHz và 5GHz
  – Angten: 4 ăngten rời.
  – Tính năng:  Công nghệ Beam forming focuses/Cơ chế mã hóa đa cấp WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa SPI, VLAN/ Điện toán đám mây/ Guest Access/ Parent Control
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 10 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP245

  2,386,000  2,645,000 

  – Access Point Gigabit gắn trần Băng tần kép Không dây AC1750
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN Gigabit.
  – Tốc độ WIFI: tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz + 1300Mbps ở băng tần 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming.
  – Angten: 6 ăngten ngầm.
  – Hỗ trợ PoE 802.3at, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 11 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-LINK EAP110

  615,000  690,000 

  – Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN 10/100M.
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n.
  – Angten: 2 ăngten ngầm.
  – Hỗ trợ Passive PoE, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP110-Outdoor

  1,080,000 

  Access Point Gigabit Không dây Băng tần 300Mbps, Qualcomm,
  Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz , 802.11a/b/g/n,1 cổng LAN 10/100Mbps,
  Hỗ trợ Passive PoE, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID,
  Anten ngoài trời chống nước công suất 5dBi, chuẩn IP65 chống nước, chống bụi, chống sét đánh 6KV,
  Gắn trần/Treo tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 13 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP115

  790,000  910,000 

  – Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN 10/100Mbps.
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n.
  – Angten: 2 ăngten ngầm.
  – Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP115-WALL

  600,000 

  – Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN 10/100M.
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n.
  – Angten: 2 ăngten ngầm.
  – Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID
  – Lắp đặt trên tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 9 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP225

  1,990,000  2,185,000 

  – Access Point Gigabit gắn trần Băng tần kép Không dây AC1200
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN Gigabit.
  – Tốc độ WIFI: , tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz + 867Mbps ở băng tần 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming.
  – Angten: 4 ăngten ngầm.
  – Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 30 %

  Bộ phát sóng Wifi TP-Link EAP320

  2,779,000  3,950,000 

  – Access Point Gigabit gắn trần Băng tần kép Không dây AC1200
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN Gigabit.
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 400Mbps ở băng tần 2.4GHz + tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz, 802.11a/b/g/n, Công nghệ Beamforming.
  – Angten: 4 ăngten ngầm.
  – Hỗ trợ PoE 802.3at, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ

Showing 1–20 of 66 results

 
gọi nhanh