Thiết bị wifi TP-Link

Chế độ xem:
 • 12 %

  Bộ phát wifi TP-Link AD7200

  6,900,000  7,800,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Gigabit Không dây Ba băng tần AC7200 - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng USB 3.0 - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Bộ xử lý: CPU Qualcomm 1.4GHz dual-core - Tốc độ WIFI: 3 giải băng tần Tốc độ 4600Mbps ở băng tần 60GHz + tốc độ 1732Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 800Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming. - Angten: 8 ăngten gắn ngoài và 1 ăngten ngầm Bảo hành: 24 tháng

  6,900,000  7,800,000 

 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C1200

  1,550,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200 - CPU Broadcom - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 1 cổng USB 2.0. - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac. - Angten: 3 ăng ten. Bảo hành: 24 tháng

  1,550,000 

 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C2

  1,090,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC750 - CPU Broadcom - Cổng giao tiếp: 1 cổng Gigabit WAN + 4 cổng Gigabit LAN, Wireless On/Off, 1 cổng USB 2.0. - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac. - Angten: 2 ăngten tháo rời được. Bảo hành: 24 tháng

  1,090,000 

 • 14 %

  Bộ phát Wifi TP-Link Archer C20

  699,000  817,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Không dây Băng tần kép AC750 - CPU Mediatek - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M. - Tốc độ LAN: 10/100 Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac. - Angten: 3 ăngten cố định. Bảo hành: 24 tháng

  699,000  817,000 

 • Bộ phát wifi TP-Link Archer C2600

  4,450,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng USB3.0. - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: 2 giải băng tần ốc độ 1732Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 800Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO, Beamforming. - Angten: 4 ăng ten có thể tháo rời. Bảo hành: 24 tháng

  4,450,000 

 • Bộ phát wifi TP-Link Archer C3150

  5,100,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 1 cổng USB 3.0 + 1 cổng USB 2.0. - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: 2 giải băng tần 2167Mbps ở tần số 5GHz, 1000Mbps ở tần số 2.4GHz. - Angten: 4 ăng ten có thể tháo rời. Bảo hành: 24 tháng

  5,100,000 

 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C5

  1,580,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200 - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng USB 2.0. - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac. - Angten: 2 ăng ten có thể tháo rời. Bảo hành: 24 tháng

  1,580,000 

 • 15 %

  Bộ phát Wifi TP-Link Archer C50

  870,000  1,020,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Không dây Băng tần kép AC1200 - CPU Mediatek - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M + 1 cổng USB 2.0. - Tốc độ LAN: 10/100 Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac. - Angten: 2 ăngten cố định. Bảo hành: 24 tháng

  870,000  1,020,000 

 • Bộ phát wifi TP-Link Archer C5400

  6,990,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Gigabit Không dây Ba băng tần AC5400 - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng  USB 3.0 - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Bộ xử lý: CPU Qualcomm 1.4GHz dual-core - Tốc độ WIFI: 3 giải băng tần ốc độ 2167Mbps ở băng tần 50GHz1 + tốc độ 2167Mbps ở băng tần 5GHz2 + tốc độ 1000Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming - Angten: 8 ăngten gắn ngoài và 1 ăngten ngầm Bảo hành: 24 tháng

  6,990,000 

 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C59

  980,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Không dây Băng tần kép AC1350 - CPU Mediatek - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M + 1 cổng USB 2.0. - Tốc độ LAN: 10/100 Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac. - Angten: 3 ăngten cố định. Bảo hành: 24 tháng

  980,000 

 • 11 %

  Bộ phát Wifi TP-Link Archer C60

  990,000  1,110,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1350 - CPU Mediatek - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M. - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac. - Angten: 3 ăngten cố định băng tần 2.4G & 2 ăngten cố định băng tần 5Ghz. Bảo hành: 24 tháng

  990,000  1,110,000 

 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C7

  2,150,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1750 - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng USB 2.0. - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac. - Angten: 3 ăng ten có thể tháo rời, 3 ăng ten ngầm. Bảo hành: 24 tháng

  2,150,000 

 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C9

  3,250,000 
  Thêm vào giỏ
  - Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1900 - CPU Broadcom 1GHz dual-core - Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0. - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: 2 giải băng tần ốc độ 1732Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 800Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO, Beamforming. - Angten: 3 ăng ten có thể tháo rời. Bảo hành: 24 tháng

  3,250,000 

 • 11 %

  Bộ phát wifi TP-Link TL-WR1043ND

  1,180,000  1,320,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100/1000Mbps;1 cổng WAN 10/100/1000Mbps;1 cổng USB 2.0 - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: 450Mbps - Angten: 3 Ăng-ten Bảo hành: 24 tháng

  1,180,000  1,320,000 

 • 10 %

  Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR740N

  279,000  310,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100Mbps; 1 cổng WAN 10/100Mbps - Tốc độ LAN: 10/100Mbps - Tốc độ WIFI: 150Mbps - Angten: 1 Ăng-ten Bảo hành: 24 tháng

  279,000  310,000 

 • Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N

  365,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100Mbps; 1 cổng WAN 10/100Mbps - Tốc độ LAN: 10/100Mbps - Tốc độ WIFI: 300Mbps - Angten: 2 Ăng-ten Bảo hành: 24 tháng

  365,000 

 • 10 %

  Bộ phát wifi TP-Link TL-WR940N

  559,000  620,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100Mbps; 1 cổng WAN 10/100Mbps - Tốc độ LAN: 10/100Mbps - Tốc độ WIFI: 450Mbps - Angten: 3 Ăng-ten Bảo hành: 24 tháng

  559,000  620,000 

 • Bộ phát wifi TP-Link TL-WR945N

  740,000 
  Thêm vào giỏ
  - Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100/1000Mbps;1 cổng WAN 10/100/1000Mbps; - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: 450Mbps - Angten: 3 Ăng-ten Bảo hành: 24 tháng

  740,000 

 • Bộ thu phát Wifi TP TP-LINK EAP110

  690,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN 10/100M. - Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n. - Angten: 2 ăngten ngầm. - Hỗ trợ Passive PoE, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID - Lắp đặt trên trần nhà/ tường Bảo hành: 36 tháng

  690,000 

 • 13 %

  Bộ thu phát Wifi TP TP-Link EAP120

  2,750,000  3,170,000 
  Thêm vào giỏ
  - Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps - CPU Qualcomm - Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN Gigabit. - Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n. - Angten: 2 ăngten ngầm. - Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID - Lắp đặt trên trần nhà/ tường Bảo hành: 36 tháng

  2,750,000  3,170,000 

 • 12 %

  Bộ phát wifi TP-Link AD7200

  6,900,000  7,800,000 

  – Router Gigabit Không dây Ba băng tần AC7200
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng USB 3.0
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Bộ xử lý: CPU Qualcomm 1.4GHz dual-core
  – Tốc độ WIFI: 3 giải băng tần Tốc độ 4600Mbps ở băng tần 60GHz + tốc độ 1732Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 800Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming.
  – Angten: 8 ăngten gắn ngoài và 1 ăngten ngầm
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C1200

  1,550,000 

  – Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200
  – CPU Broadcom
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 1 cổng USB 2.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac.
  – Angten: 3 ăng ten.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C2

  1,090,000 

  – Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC750
  – CPU Broadcom
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng Gigabit WAN + 4 cổng Gigabit LAN, Wireless On/Off, 1 cổng USB 2.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac.
  – Angten: 2 ăngten tháo rời được.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 14 %

  Bộ phát Wifi TP-Link Archer C20

  699,000  817,000 

  – Router Không dây Băng tần kép AC750
  – CPU Mediatek
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M.
  – Tốc độ LAN: 10/100 Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac.
  – Angten: 3 ăngten cố định.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát wifi TP-Link Archer C2600

  4,450,000 

  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng USB3.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: 2 giải băng tần ốc độ 1732Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 800Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO, Beamforming.
  – Angten: 4 ăng ten có thể tháo rời.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát wifi TP-Link Archer C3150

  5,100,000 

  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 1 cổng USB 3.0 + 1 cổng USB 2.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: 2 giải băng tần 2167Mbps ở tần số 5GHz, 1000Mbps ở tần số 2.4GHz.
  – Angten: 4 ăng ten có thể tháo rời.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C5

  1,580,000 

  – Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng USB 2.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac.
  – Angten: 2 ăng ten có thể tháo rời.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 15 %

  Bộ phát Wifi TP-Link Archer C50

  870,000  1,020,000 

  – Router Không dây Băng tần kép AC1200
  – CPU Mediatek
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M + 1 cổng USB 2.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100 Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac.
  – Angten: 2 ăngten cố định.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát wifi TP-Link Archer C5400

  6,990,000 

  – Router Gigabit Không dây Ba băng tần AC5400
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng  USB 3.0
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Bộ xử lý: CPU Qualcomm 1.4GHz dual-core
  – Tốc độ WIFI: 3 giải băng tần ốc độ 2167Mbps ở băng tần 50GHz1 + tốc độ 2167Mbps ở băng tần 5GHz2 + tốc độ 1000Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming
  – Angten: 8 ăngten gắn ngoài và 1 ăngten ngầm
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C59

  980,000 

  – Router Không dây Băng tần kép AC1350
  – CPU Mediatek
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M + 1 cổng USB 2.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100 Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac.
  – Angten: 3 ăngten cố định.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 11 %

  Bộ phát Wifi TP-Link Archer C60

  990,000  1,110,000 

  – Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1350
  – CPU Mediatek
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M.
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac.
  – Angten: 3 ăngten cố định băng tần 2.4G & 2 ăngten cố định băng tần 5Ghz.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C7

  2,150,000 

  – Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1750
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 2 cổng USB 2.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac.
  – Angten: 3 ăng ten có thể tháo rời, 3 ăng ten ngầm.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát Wifi TP-Link Archer C9

  3,250,000 

  – Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1900
  – CPU Broadcom 1GHz dual-core
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0.
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: 2 giải băng tần ốc độ 1732Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 800Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO, Beamforming.
  – Angten: 3 ăng ten có thể tháo rời.
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 11 %

  Bộ phát wifi TP-Link TL-WR1043ND

  1,180,000  1,320,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100/1000Mbps;1 cổng WAN 10/100/1000Mbps;1 cổng USB 2.0
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: 450Mbps
  – Angten: 3 Ăng-ten
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 10 %

  Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR740N

  279,000  310,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100Mbps; 1 cổng WAN 10/100Mbps
  – Tốc độ LAN: 10/100Mbps
  – Tốc độ WIFI: 150Mbps
  – Angten: 1 Ăng-ten
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát Wifi TP-Link TL-WR841N

  365,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100Mbps; 1 cổng WAN 10/100Mbps
  – Tốc độ LAN: 10/100Mbps
  – Tốc độ WIFI: 300Mbps
  – Angten: 2 Ăng-ten
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 10 %

  Bộ phát wifi TP-Link TL-WR940N

  559,000  620,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100Mbps; 1 cổng WAN 10/100Mbps
  – Tốc độ LAN: 10/100Mbps
  – Tốc độ WIFI: 450Mbps
  – Angten: 3 Ăng-ten
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ phát wifi TP-Link TL-WR945N

  740,000 

  – Cổng giao tiếp: 4 cổng LAN 10/100/1000Mbps;1 cổng WAN 10/100/1000Mbps;
  – Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
  – Tốc độ WIFI: 450Mbps
  – Angten: 3 Ăng-ten
  Bảo hành: 24 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ thu phát Wifi TP TP-LINK EAP110

  690,000 

  – Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN 10/100M.
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n.
  – Angten: 2 ăngten ngầm.
  – Hỗ trợ Passive PoE, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ
 • 13 %

  Bộ thu phát Wifi TP TP-Link EAP120

  2,750,000  3,170,000 

  – Access Point Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps
  – CPU Qualcomm
  – Cổng giao tiếp: 1 cổng LAN Gigabit.
  – Tốc độ WIFI: Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n.
  – Angten: 2 ăngten ngầm.
  – Hỗ trợ PoE 802.3af, Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID
  – Lắp đặt trên trần nhà/ tường
  Bảo hành: 36 tháng

  Thêm vào giỏ

Showing 1–20 of 25 results

 
gọi nhanh