Bộ lưu điện Hanotech

Chế độ xem:
 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 1008

  3,668,000 
  Thêm vào giỏ
  - Công suất máy : 1000W -Công suất đỉnh : 1300W - Điện áp đầu vào: 220V/50Hz - Điện áp đầu ra : 220V/50Hz - Dung lượng ắc-quy: 2 x 12V/12AH - Nạp và bảo vệ ắc quy tự động: Thời gian nạp no ắc-quy 24 giờ. - Trọng lượng: 13 kg - Kích thước: 345 x 100 x 245 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng

  3,668,000 

 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 1206

  2,376,000 
  Thêm vào giỏ
  - Công suất máy: 760W - Công suất đỉnh: 950W - Điện áp đầu vào: 220V/50Hz - Điện áp đầu ra: 220V/50Hz - Dung lượng ắc-quy: 2 x 12V/7.5AH - Nạp và bảo vệ ắc quy tự động: Thời gian nạp no ắc-quy 14 giờ. - Trọng lượng: 10 kg - Kích thước: 345 x 100 x 245 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng

  2,376,000 

 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 1500

  7,200,000 
  Thêm vào giỏ
  - Công suất máy : 1400W - Công suất đỉnh : 1700W - Điện áp đầu vào : 220V/50Hz - Điện áp đầu ra : 220V/50Hz True Sine wave - Dung lượng ắc-quy: 3 x 12V/20AH - Nạp và bảo vệ ắc quy tự động: Thời gian nạp no ắc-quy 14 giờ. - Trọng lượng: 30 kg - Kích thước: 345 x 100 x 245 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng

  7,200,000 

 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 24V12A

  2,783,000 
  Thêm vào giỏ
  - Điện áp đầu vào : 24V/50Hz - Điện áp đầu ra : 24 VDC - Dung lượng ắc quy: 2x12V/12AH - Thời gian nạp no ắc quy: 20 giờ - Trọng lượng: 12.5 kg - Kích thước: 345 x 100 x 245 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng

  2,783,000 

 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 24V7A

  2,140,000 
  Thêm vào giỏ
  - Điện áp đầu vào : 24V/50Hz - Điện áp đầu ra : 24 VDC - Dung lượng ắc quy: 2x12V/7AH - Thời gian nạp no ắc quy: 14 giờ - Trọng lượng: 9 kg - Kích thước: 345 x 100 x 245 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng

  2,140,000 

 • Bộ lưu điện- kích điện sinh hoạt Hanotech UP 1200

  3,890,000 
  Thêm vào giỏ
  - Công suất máy: 1200VA/1000W - Điện áp đầu vào: 160V-245V/50Hz - Điện áp đầu ra: 220V/50Hz sóng sin chuẩn - Dung lượng ắc-quy:1 x 12V/≥40AH - Nạp và bảo vệ ắc quy tự động, ắc quy no tự ngắt, dòng nạp : 20A - Sử dụng cho mọi thiết bị có công suất phù hợp. - Trọng lượng: 11.5 kg - Kích thước: 385 x 135 x 280 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng

  3,890,000 

 • Bộ lưu điện- kích điện sinh hoạt Hanotech UP 2400

  7,200,000 
  Thêm vào giỏ
  - Công suất máy : 2400VA/2000W - Điện áp đầu vào: 160V-245V/50Hz - Điện áp đầu ra : 220V/50Hz sóng sin chuẩn - Dung lượng ắc-quy: 2 x 12V/≥40AH - Nạp và bảo vệ ắc quy tự động, ắc quy no tự ngắt, dòng nạp : 20A - Sử dụng cho mọi thiết bị có công suất phù hợp. - Trọng lượng: 19 kg - Kích thước: 430 x 150 x 240 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng

  7,200,000 

 • Bộ lưu điện- kích điện sinh hoạt Hanotech UP 800

  3,150,000 
  Thêm vào giỏ
  - Công suất máy: 800VA/650W - Điện áp đầu vào: 160V-245V/50Hz - Điện áp đầu ra : 220V/50Hz sóng sin chuẩn - Dung lượng ắc-quy: 1 x 12V/≥40AH - Nạp và bảo vệ ắc quy tự động, ắc quy no tự ngắt, dòng nạp : 15A - Sử dụng cho mọi thiết bị có công suất phù hợp. - Trọng lượng: 9.5 kg - Kích thước: 430 x 150 x 240 mm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng

  3,150,000 

 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 1008

  3,668,000 

  – Công suất máy : 1000W
  -Công suất đỉnh : 1300W
  – Điện áp đầu vào: 220V/50Hz
  – Điện áp đầu ra : 220V/50Hz
  – Dung lượng ắc-quy: 2 x 12V/12AH
  – Nạp và bảo vệ ắc quy tự động: Thời gian nạp no ắc-quy 24 giờ.
  – Trọng lượng: 13 kg
  – Kích thước: 345 x 100 x 245 mm
  – Xuất xứ: Việt Nam
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 1206

  2,376,000 

  – Công suất máy: 760W
  – Công suất đỉnh: 950W
  – Điện áp đầu vào: 220V/50Hz
  – Điện áp đầu ra: 220V/50Hz
  – Dung lượng ắc-quy: 2 x 12V/7.5AH
  – Nạp và bảo vệ ắc quy tự động: Thời gian nạp no ắc-quy 14 giờ.
  – Trọng lượng: 10 kg
  – Kích thước: 345 x 100 x 245 mm
  – Xuất xứ: Việt Nam
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 1500

  7,200,000 

  – Công suất máy : 1400W
  – Công suất đỉnh : 1700W
  – Điện áp đầu vào : 220V/50Hz
  – Điện áp đầu ra : 220V/50Hz True Sine wave
  – Dung lượng ắc-quy: 3 x 12V/20AH
  – Nạp và bảo vệ ắc quy tự động: Thời gian nạp no ắc-quy 14 giờ.
  – Trọng lượng: 30 kg
  – Kích thước: 345 x 100 x 245 mm
  – Xuất xứ: Việt Nam
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 24V12A

  2,783,000 

  – Điện áp đầu vào : 24V/50Hz
  – Điện áp đầu ra : 24 VDC
  – Dung lượng ắc quy: 2x12V/12AH
  – Thời gian nạp no ắc quy: 20 giờ
  – Trọng lượng: 12.5 kg
  – Kích thước: 345 x 100 x 245 mm
  – Xuất xứ: Việt Nam
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech UP 24V7A

  2,140,000 

  – Điện áp đầu vào : 24V/50Hz
  – Điện áp đầu ra : 24 VDC
  – Dung lượng ắc quy: 2x12V/7AH
  – Thời gian nạp no ắc quy: 14 giờ
  – Trọng lượng: 9 kg
  – Kích thước: 345 x 100 x 245 mm
  – Xuất xứ: Việt Nam
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ lưu điện- kích điện sinh hoạt Hanotech UP 1200

  3,890,000 

  – Công suất máy: 1200VA/1000W
  – Điện áp đầu vào: 160V-245V/50Hz
  – Điện áp đầu ra: 220V/50Hz sóng sin chuẩn
  – Dung lượng ắc-quy:1 x 12V/≥40AH
  – Nạp và bảo vệ ắc quy tự động, ắc quy no tự ngắt, dòng nạp : 20A
  – Sử dụng cho mọi thiết bị có công suất phù hợp.
  – Trọng lượng: 11.5 kg
  – Kích thước: 385 x 135 x 280 mm
  – Xuất xứ: Việt Nam
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ lưu điện- kích điện sinh hoạt Hanotech UP 2400

  7,200,000 

  – Công suất máy : 2400VA/2000W
  – Điện áp đầu vào: 160V-245V/50Hz
  – Điện áp đầu ra : 220V/50Hz sóng sin chuẩn
  – Dung lượng ắc-quy: 2 x 12V/≥40AH
  – Nạp và bảo vệ ắc quy tự động, ắc quy no tự ngắt, dòng nạp : 20A
  – Sử dụng cho mọi thiết bị có công suất phù hợp.
  – Trọng lượng: 19 kg
  – Kích thước: 430 x 150 x 240 mm
  – Xuất xứ: Việt Nam
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ
 • Bộ lưu điện- kích điện sinh hoạt Hanotech UP 800

  3,150,000 

  – Công suất máy: 800VA/650W
  – Điện áp đầu vào: 160V-245V/50Hz
  – Điện áp đầu ra : 220V/50Hz sóng sin chuẩn
  – Dung lượng ắc-quy: 1 x 12V/≥40AH
  – Nạp và bảo vệ ắc quy tự động, ắc quy no tự ngắt, dòng nạp : 15A
  – Sử dụng cho mọi thiết bị có công suất phù hợp.
  – Trọng lượng: 9.5 kg
  – Kích thước: 430 x 150 x 240 mm
  – Xuất xứ: Việt Nam
  – Bảo hành: 12 tháng

  Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

 
gọi nhanh