Máy hủy tài liệu Magitech

Chế độ xem:
 • Máy hủy tài liệu MAGITECH DM – 300M

  6,890,000 
  Thêm vào giỏ
  - - Khe nẹp giấy: 240mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro cut) - Kích thước hủy: 2x10mm - Số tờ hủy/ lần: 15 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 3.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ : 2x10mm - Kích thước thùng giấy: 38Lít - Độ ồn : <55db - Led hiễn thị bảng điều khiên. - Tự khởi động. - Ngừng khi kẹt giấy. - Chức năng trả giấy ngược. - Có bánh xe di chuyễn dễ dàng. - Kich thước máy: 350x404x667mm - Trọng lượng máy: 21.3kg - Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  6,890,000 

 • Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-120C

  3,200,000 
  Thêm vào giỏ
  - Khe nẹp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross Cut) - Kích thước hủy: 4x30mm - Số tờ hủy/ lần: 10 - 12 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 20Lít - Độ ồn: <55db - Led hiễn thị bảng điều khiên. - Tự khởi động. - Ngừng khi kẹt giấy. - Chức năng trả giấy ngược. - Có bánh xe di chuyễn dễ dàng. - Kich thước máy: 268x291x518mm - Trọng lượng máy: 9.8kg - Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  3,200,000 

 • Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-120M

  3,465,000 
  Thêm vào giỏ
  - Khe nẹp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut) - Kích thước hủy: 2x10mm - Số tờ hủy/ lần: 8 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.2m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ : 2x10mm - Kích thước thùng giấy: 20Lít - Độ ồn: <55db - Led hiễn thị bảng điều khiên. - Tự khởi động. - Ngừng khi kẹt giấy. - Chức năng trả giấy ngược. - Có bánh xe di chuyễn dễ dàng. - Kich thước máy: 268x291x518mm - Trọng lượng máy: 11.3kg - Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  3,465,000 

 • Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-220C

  4,050,000 
  Thêm vào giỏ
  - Khe nẹp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x20mm - Số tờ hủy/ lần: 14 - 16 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 30Lít - Độ ồn: <55db - Led hiễn thị bảng điều khiên. - Tự khởi động. - Ngừng khi kẹt giấy. - Chức năng trả giấy ngược. - Có bánh xe di chuyễn dễ dàng. - Kich thước máy: 322x372x600mm - Trọng lượng máy: 12.3kg - Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  4,050,000 

 • Máy hủy tài liệu MAGITECH OM–16XC

  4,750,000 
  Thêm vào giỏ
  - Khe nẹp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x35mm - Số tờ hủy/ lần: 14 - 16 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 3.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 25.5Lít - Độ ồn: <55db - Led hiễn thị bảng điều khiên. - Tự khởi động. - Ngừng khi kẹt giấy. - Chức năng trả giấy ngược. - Có bánh xe di chuyễn dễ dàng. - Kich thước máy: 376x287x580mm - Trọng lượng máy: 13kg - Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  4,750,000 

 • Máy hủy tài liệu MAGITECH DM – 300M

  6,890,000 

  – – Khe nẹp giấy: 240mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro cut)
  – Kích thước hủy: 2x10mm
  – Số tờ hủy/ lần: 15 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 3.0m/min
  – Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ : 2x10mm
  – Kích thước thùng giấy: 38Lít
  – Độ ồn : <55db
  – Led hiễn thị bảng điều khiên.
  – Tự khởi động.
  – Ngừng khi kẹt giấy.
  – Chức năng trả giấy ngược.
  – Có bánh xe di chuyễn dễ dàng.
  – Kich thước máy: 350x404x667mm
  – Trọng lượng máy: 21.3kg
  – Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  Thêm vào giỏ
 • Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-120C

  3,200,000 

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross Cut)
  – Kích thước hủy: 4x30mm
  – Số tờ hủy/ lần: 10 – 12 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.0m/min
  – Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ
  – Kích thước thùng giấy: 20Lít
  – Độ ồn: <55db
  – Led hiễn thị bảng điều khiên.
  – Tự khởi động.
  – Ngừng khi kẹt giấy.
  – Chức năng trả giấy ngược.
  – Có bánh xe di chuyễn dễ dàng.
  – Kich thước máy: 268x291x518mm
  – Trọng lượng máy: 9.8kg
  – Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  Thêm vào giỏ
 • Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-120M

  3,465,000 

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut)
  – Kích thước hủy: 2x10mm
  – Số tờ hủy/ lần: 8 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.2m/min
  – Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ : 2x10mm
  – Kích thước thùng giấy: 20Lít
  – Độ ồn: <55db
  – Led hiễn thị bảng điều khiên.
  – Tự khởi động.
  – Ngừng khi kẹt giấy.
  – Chức năng trả giấy ngược.
  – Có bánh xe di chuyễn dễ dàng.
  – Kich thước máy: 268x291x518mm
  – Trọng lượng máy: 11.3kg
  – Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  Thêm vào giỏ
 • Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-220C

  4,050,000 

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut)
  – Kích thước hủy: 4x20mm
  – Số tờ hủy/ lần: 14 – 16 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.0m/min
  – Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ
  – Kích thước thùng giấy: 30Lít
  – Độ ồn: <55db
  – Led hiễn thị bảng điều khiên.
  – Tự khởi động.
  – Ngừng khi kẹt giấy.
  – Chức năng trả giấy ngược.
  – Có bánh xe di chuyễn dễ dàng.
  – Kich thước máy: 322x372x600mm
  – Trọng lượng máy: 12.3kg
  – Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  Thêm vào giỏ
 • Máy hủy tài liệu MAGITECH OM–16XC

  4,750,000 

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut)
  – Kích thước hủy: 4x35mm
  – Số tờ hủy/ lần: 14 – 16 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 3.0m/min
  – Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ
  – Kích thước thùng giấy: 25.5Lít
  – Độ ồn: <55db
  – Led hiễn thị bảng điều khiên.
  – Tự khởi động.
  – Ngừng khi kẹt giấy.
  – Chức năng trả giấy ngược.
  – Có bánh xe di chuyễn dễ dàng.
  – Kich thước máy: 376x287x580mm
  – Trọng lượng máy: 13kg
  – Bảo hành: 02 năm thân máy, 05 năm dao cắt giấy.

  Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

 
gọi nhanh