Máy hủy tài liệu Ziba

Chế độ xem:
 • Máy hủy tài liệu LBA H-8CD

  4,190,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy vụn thành mảnh 2x8mm Công suất hủy (75g A4): 8 Tốc độ hủy 3.0m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 18L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Máy chạy êm Hủy CD/thẻ từ/kim bấm Kích thước 360x275x570mm Bảo hành máy 01 năm Bảo hành dao cắt 01 năm

  4,190,000 

 • Máy hủy tài liệu LBA P-13CD

  6,690,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy vụn thành mảnh 3x18mm Công suất hủy (75g A4): 13-15 Tốc độ hủy 4.0m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 28L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Máy chạy êm Hủy CD/thẻ từ/kim bấm Kích thước 400x320x620mm Bảo hành máy 02 năm Bảo hành dao cắt 02 năm

  6,690,000 

 • Máy hủy tài liệu ZIBA HC-26

  2,400,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy vụn thành mảnh 3x15mm Công suất hủy (70g A4): 6 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 15L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Chức năng trả giấy ngược Kích thước 364x246x413mm Bảo hành máy 01 năm Bảo hành dao cắt 01 năm

  2,400,000 

 • 11 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA HC-27

  2,650,000  2,990,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy vụn thành mảnh 3x16mm Công suất hủy (70g A4): 6 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 15L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Chức năng trả giấy ngược Kích thước 330 × 235 × 510 mm Bảo hành máy 01 năm Bảo hành dao cắt 01 năm

  2,650,000  2,990,000 

 • 11 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA HC-38

  3,550,000  3,990,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy Vụn thành mảnh 3x10mm Công suất hủy (70g A4): 7-8 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 17L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Chức năng trả giấy ngược Có bánh xe di chuyển dễ dàng Kích thước 360x270x510mm Bảo hành máy 01 năm Bảo hành dao cắt 01 năm

  3,550,000  3,990,000 

 • 12 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA HC-52

  4,890,000  5,535,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy Vụn thành mảnh 2x30mm Công suất hủy (70g A4): 12 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 21L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Chức năng trả giấy ngược Chức năng báo giấy đầy Có bánh xe di chuyển dễ dàng Kích thước 360x270x550mm Trọng lượng: 14kg Bảo hành máy 01 năm Bảo hành dao cắt 01 năm

  4,890,000  5,535,000 

 • 9 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA HS-38

  4,790,000  5,290,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy Vụn thành sợi 3.8mm Công suất hủy (70g A4): 14-15 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 17L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Chức năng trả giấy ngược Có bánh xe di chuyển dễ dàng Kích thước 360x270x510mm Bảo hành máy 01 năm Bảo hành dao cắt 01 năm

  4,790,000  5,290,000 

 • 10 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA PC-410CD

  6,990,000  7,767,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy Vụn thành mảnh 2.5x15mm Công suất hủy (70g A4): 9-11 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 28L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Chức năng trả giấy ngược Hủy CD/thẻ từ/kim bấm Có bánh xe di chuyển dễ dàng Kích thước 334x308x635mm Bảo hành máy 02 năm Bảo hành dao cắt 02 năm

  6,990,000  7,767,000 

 • Máy hủy tài liệu ZIBA PC-415CD

  7,890,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy Vụn thành mảnh 2x10mm Công suất hủy (70g A4): 13-15 Tốc độ hủy 3.8m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 30L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Chức năng trả giấy ngược Hủy CD/thẻ từ/kim bấm Có bánh xe di chuyển dễ dàng Kích thước 400x310x650mm Bảo hành máy 02 năm Bảo hành dao cắt 02 năm

  7,890,000 

 • Máy hủy tài liệu ZIBA PC-417CD

  9,690,000 
  Thêm vào giỏ
  Hủy Vụn thành mảnh 2x10mm Công suất hủy (70g A4): 14-16 Tốc độ hủy 6.0m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 42L Tự khởi động Ngưng khi kẹt giấy Chức năng trả giấy ngược Chức năng báo giấy đầy Hủy CD/thẻ từ/kim bấm Có bánh xe di chuyển dễ dàng Kích thước 450x390x702mm Bảo hành máy 02 năm Bảo hành dao cắt 02 năm

  9,690,000 

 • Máy hủy tài liệu LBA H-8CD

  4,190,000 

  Hủy vụn thành mảnh 2x8mm
  Công suất hủy (75g A4): 8
  Tốc độ hủy 3.0m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 18L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Máy chạy êm
  Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
  Kích thước 360x275x570mm
  Bảo hành máy 01 năm
  Bảo hành dao cắt 01 năm

  Thêm vào giỏ
 • Máy hủy tài liệu LBA P-13CD

  6,690,000 

  Hủy vụn thành mảnh 3x18mm
  Công suất hủy (75g A4): 13-15
  Tốc độ hủy 4.0m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 28L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Máy chạy êm
  Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
  Kích thước 400x320x620mm
  Bảo hành máy 02 năm
  Bảo hành dao cắt 02 năm

  Thêm vào giỏ
 • Máy hủy tài liệu ZIBA HC-26

  2,400,000 

  Hủy vụn thành mảnh 3x15mm
  Công suất hủy (70g A4): 6
  Tốc độ hủy 3.5m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 15L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Chức năng trả giấy ngược
  Kích thước 364x246x413mm
  Bảo hành máy 01 năm
  Bảo hành dao cắt 01 năm

  Thêm vào giỏ
 • 11 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA HC-27

  2,650,000  2,990,000 

  Hủy vụn thành mảnh 3x16mm
  Công suất hủy (70g A4): 6
  Tốc độ hủy 3.5m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 15L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Chức năng trả giấy ngược
  Kích thước 330 × 235 × 510 mm
  Bảo hành máy 01 năm
  Bảo hành dao cắt 01 năm

  Thêm vào giỏ
 • 11 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA HC-38

  3,550,000  3,990,000 

  Hủy Vụn thành mảnh 3x10mm
  Công suất hủy (70g A4): 7-8
  Tốc độ hủy 3.5m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 17L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Chức năng trả giấy ngược
  Có bánh xe di chuyển dễ dàng
  Kích thước 360x270x510mm
  Bảo hành máy 01 năm
  Bảo hành dao cắt 01 năm

  Thêm vào giỏ
 • 12 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA HC-52

  4,890,000  5,535,000 

  Hủy Vụn thành mảnh 2x30mm
  Công suất hủy (70g A4): 12
  Tốc độ hủy 3.5m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 21L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Chức năng trả giấy ngược
  Chức năng báo giấy đầy
  Có bánh xe di chuyển dễ dàng
  Kích thước 360x270x550mm
  Trọng lượng: 14kg
  Bảo hành máy 01 năm
  Bảo hành dao cắt 01 năm

  Thêm vào giỏ
 • 9 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA HS-38

  4,790,000  5,290,000 

  Hủy Vụn thành sợi 3.8mm
  Công suất hủy (70g A4): 14-15
  Tốc độ hủy 3.5m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 17L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Chức năng trả giấy ngược
  Có bánh xe di chuyển dễ dàng
  Kích thước 360x270x510mm
  Bảo hành máy 01 năm
  Bảo hành dao cắt 01 năm

  Thêm vào giỏ
 • 10 %

  Máy hủy tài liệu ZIBA PC-410CD

  6,990,000  7,767,000 

  Hủy Vụn thành mảnh 2.5x15mm
  Công suất hủy (70g A4): 9-11
  Tốc độ hủy 3.5m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 28L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Chức năng trả giấy ngược
  Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
  Có bánh xe di chuyển dễ dàng
  Kích thước 334x308x635mm
  Bảo hành máy 02 năm
  Bảo hành dao cắt 02 năm

  Thêm vào giỏ
 • Máy hủy tài liệu ZIBA PC-415CD

  7,890,000 

  Hủy Vụn thành mảnh 2x10mm
  Công suất hủy (70g A4): 13-15
  Tốc độ hủy 3.8m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 30L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Chức năng trả giấy ngược
  Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
  Có bánh xe di chuyển dễ dàng
  Kích thước 400x310x650mm
  Bảo hành máy 02 năm
  Bảo hành dao cắt 02 năm

  Thêm vào giỏ
 • Máy hủy tài liệu ZIBA PC-417CD

  9,690,000 

  Hủy Vụn thành mảnh 2x10mm
  Công suất hủy (70g A4): 14-16
  Tốc độ hủy 6.0m/phút
  Miệng cắt rộng: 220mm
  Thùng giấy 42L
  Tự khởi động
  Ngưng khi kẹt giấy
  Chức năng trả giấy ngược
  Chức năng báo giấy đầy
  Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
  Có bánh xe di chuyển dễ dàng
  Kích thước 450x390x702mm
  Bảo hành máy 02 năm
  Bảo hành dao cắt 02 năm

  Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

 
gọi nhanh