Máy photocopy XEROX

Chế độ xem:
 • Máy photocopy Xerox DocuCentre S2011

  23,900,000 
  Thêm vào giỏ
  - Tốc độ sao chụp/in 20 trang/phút - Giao diện đơn giản, dễ sử dụng - In và quét màu qua cổng USB - In mạng có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn - Sao chụp liên tục 999 bộ - Sao chụp CMT với 2 cái cùng lúc - Thời gian sấy cải tiến (19 giây) - Hỗ trợ giáy dày (60 - 216 gsm) Bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  23,900,000 

 • Máy photocopy Xerox DocuCentre S2320

  24,990,000 
  Thêm vào giỏ
  - Sao chụp CMT với 2 chiếc cùng lúc - Khả năng chia bô xoay chiều hiệu quả - Chế độ in tiết kiệm mực giúp giảm chi phí - Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường - Tốc độ in đạt 23 trang A4/phút - Tốc độ quét lên tới 25 trang/phút Bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  24,990,000 

 • Máy photocopy Xerox DocuCentre S2520

  28,990,000 
  Thêm vào giỏ
  - Sao chụp CMT với 2 chiếc cùng lúc - Khả năng chia bô xoay chiều hiệu quả - Chế độ in tiết kiệm mực giúp giảm chi phí - Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường - Tốc độ in đạt 25 trang A4/phút - Tốc độ quét lên tới 28 trang/phút Bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  28,990,000 

 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 2060 CP

  48,500,000 
  Thêm vào giỏ
  - Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao - Chia bộ điện tử - Tốc độ copy, in: 25 trang/ phút - Bộ nhớ chuẩn 4GB - Khổ giấy: A5-A3 - Độ phân giải 600x600dpi - Thu phóng 25-400% - Khay tay 96 tờ - 2 Khay giấy 2 x 500 tờ Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  48,500,000 

 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 2060 CPS

  49,900,000 
  Thêm vào giỏ
  - Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao - Chia bộ điện tử - Tốc độ copy, in: 25 trang/ phút - Tốc độ Scan : 55 trang/ phút - Bộ nhớ chuẩn 4GB - Khổ giấy: A5-A3 - Độ phân giải 600x600dpi - Thu phóng 25-400% - Khay tay 96 tờ - 2 Khay giấy 2 x 500 tờ Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  49,900,000 

 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 3060 CP

  51,900,000 
  Thêm vào giỏ
  - Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao - Chia bộ điện tử - Tốc độ copy, in: 30 trang/ phút - Bộ nhớ chuẩn 4GB - Khổ giấy: A5-A3 - Độ phân giải 600x600dpi - Thu phóng 25-400% - Khay tay 96 tờ - 2 Khay giấy 2 x 500 tờ Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  51,900,000 

 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 3060 CPS

  52,500,000 
  Thêm vào giỏ
  - Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao - Chia bộ điện tử - Tốc độ copy, in: 30 trang/ phút - Tốc độ Scan : 55 trang/ phút - Bộ nhớ chuẩn 4GB - Khổ giấy: A5-A3 - Độ phân giải 600x600dpi - Thu phóng 25-400% - Khay tay 96 tờ - 2 Khay giấy 2 x 500 tờ Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  52,500,000 

 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 3065 CP

  55,500,000 
  Thêm vào giỏ
  - Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao - Chia bộ điện tử - Tốc độ copy, in: 35 trang/ phút - Bộ nhớ chuẩn 4GB - Khổ giấy: A5-A3 - Độ phân giải 600x600dpi - Thu phóng 25-400% - Khay tay 96 tờ - 2 Khay giấy 2 x 500 tờ Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  55,500,000 

 • Máy photocopy Xerox DocuCentre S2011

  23,900,000 

  – Tốc độ sao chụp/in 20 trang/phút
  – Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
  – In và quét màu qua cổng USB
  – In mạng có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn
  – Sao chụp liên tục 999 bộ
  – Sao chụp CMT với 2 cái cùng lúc
  – Thời gian sấy cải tiến (19 giây)
  – Hỗ trợ giáy dày (60 – 216 gsm)
  Bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  Thêm vào giỏ
 • Máy photocopy Xerox DocuCentre S2320

  24,990,000 

  – Sao chụp CMT với 2 chiếc cùng lúc
  – Khả năng chia bô xoay chiều hiệu quả
  – Chế độ in tiết kiệm mực giúp giảm chi phí
  – Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường
  – Tốc độ in đạt 23 trang A4/phút
  – Tốc độ quét lên tới 25 trang/phút
  Bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  Thêm vào giỏ
 • Máy photocopy Xerox DocuCentre S2520

  28,990,000 

  – Sao chụp CMT với 2 chiếc cùng lúc
  – Khả năng chia bô xoay chiều hiệu quả
  – Chế độ in tiết kiệm mực giúp giảm chi phí
  – Tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường
  – Tốc độ in đạt 25 trang A4/phút
  – Tốc độ quét lên tới 28 trang/phút
  Bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  Thêm vào giỏ
 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 2060 CP

  48,500,000 

  – Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao
  – Chia bộ điện tử
  – Tốc độ copy, in: 25 trang/ phút
  – Bộ nhớ chuẩn 4GB
  – Khổ giấy: A5-A3
  – Độ phân giải 600x600dpi
  – Thu phóng 25-400%
  – Khay tay 96 tờ
  – 2 Khay giấy 2 x 500 tờ
  Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  Thêm vào giỏ
 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 2060 CPS

  49,900,000 

  – Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao
  – Chia bộ điện tử
  – Tốc độ copy, in: 25 trang/ phút
  – Tốc độ Scan : 55 trang/ phút
  – Bộ nhớ chuẩn 4GB
  – Khổ giấy: A5-A3
  – Độ phân giải 600x600dpi
  – Thu phóng 25-400%
  – Khay tay 96 tờ
  – 2 Khay giấy 2 x 500 tờ

  Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  Thêm vào giỏ
 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 3060 CP

  51,900,000 

  – Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao
  – Chia bộ điện tử
  – Tốc độ copy, in: 30 trang/ phút
  – Bộ nhớ chuẩn 4GB
  – Khổ giấy: A5-A3
  – Độ phân giải 600x600dpi
  – Thu phóng 25-400%
  – Khay tay 96 tờ
  – 2 Khay giấy 2 x 500 tờ
  Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  Thêm vào giỏ
 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 3060 CPS

  52,500,000 

  – Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao
  – Chia bộ điện tử
  – Tốc độ copy, in: 30 trang/ phút
  – Tốc độ Scan : 55 trang/ phút
  – Bộ nhớ chuẩn 4GB
  – Khổ giấy: A5-A3
  – Độ phân giải 600x600dpi
  – Thu phóng 25-400%
  – Khay tay 96 tờ
  – 2 Khay giấy 2 x 500 tờ
  Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  Thêm vào giỏ
 • Máy photocopy Xerox DocuCentre-V 3065 CP

  55,500,000 

  – Tự động nạp và đảo bản gốc/ bản sao
  – Chia bộ điện tử
  – Tốc độ copy, in: 35 trang/ phút
  – Bộ nhớ chuẩn 4GB
  – Khổ giấy: A5-A3
  – Độ phân giải 600x600dpi
  – Thu phóng 25-400%
  – Khay tay 96 tờ
  – 2 Khay giấy 2 x 500 tờ
  Bảo hành 12 tháng hoặc 50.000 bản chụp tùy theo điều kiện nào đến trước

  Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

 
gọi nhanh