Máy quét Fujitsu

Chế độ xem:
 • Máy quét Fujitsu Fi-5530C2

  77,000,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: Indonesia - Khổ giấy: tối đa A3, tối thiểu A8 - Tốc độ quét: một mặt: 35 trang/phút, hai mặt: 70 trang/phút - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 600 dpi - Cổng giao tiếp: Ultra SCSI / USB 2.0 tốc độ cao - Độ sâu hình ảnh: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàn

  77,000,000 

 • MÁY QUÉT FUJITSU FI-6110

  10,950,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: China - Khổ giấy: A4/A5/legal/A8 - Scan 2 mặt - Tốc độ quét: Một mặt: 20 trang/phút (200/300 dpi), Hai mặt: 40 trang/phút (200/300 dpi) - Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1 - Độ sâu màu sắc: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  10,950,000 

 • Máy quét FUJITSU FI-7160

  33,000,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: Indonesia - Khổ giấy A4/A5/Letter/A8/thẻ nhựa - Tốc độ quét: Một mặt: 60 trang/phút, Hai mặt: 120 trang/phút - Scan 2 mặt - Độ phân giải lên đến 1200 dpi - Độ sâu màu: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  33,000,000 

 • Máy quét Fujitsu IX100

  7,575,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: China - Khổ giấy: A4/A5 - Scan 2 mặt bán tự động - Tốc độ quét 5.2 giây/ 1 trang - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 48 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  7,575,000 

 • Máy quét Fujitsu IX500

  15,750,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: China - Khổ giấy: A4/A5/A6/B5/B6/legal/A8 - Scan 2 mặt - Tốc độ quét: 25 trang/phút - Cổng giao tiếp: USB3.0/USB2.0/USB1.1 - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  15,750,000 

 • Máy quét Fujitsu S1100i

  5,925,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: China - Khổ giấy A4/A5 - Tốc độ 7.5 giây/ 1 trang - Scan 2 mặt bán tự động - Độ phân giải 600 dpi - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  5,925,000 

 • Máy quét Fujitsu S1300i

  9,600,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: China - Khổ giấy A4, A5, A6, B5, B6, Thẻ kinh doanh, Bưu thiếp, Letter, Legal và Custom - Tốc độ quét: 12 trang / phút / 24 hình ảnh / phút - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 1200 dpi - Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1 - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  9,600,000 

 • Máy quét Fujitsu SP1120

  8,890,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: China - Khổ giấy: tối đa:A4/legal, tối thiểu A8 - Tốc độ quét: một mặt: 20 trang/phút, hai mặt: 40 trang/phút - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 600 dpi - Cổng giao tiếp: USB 2.0 - Ðộ sâu hình ảnh: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  8,890,000 

 • Máy quét Fujitsu SP1125

  12,200,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: China - Khổ giấy: tối đa:A4/legal, tối thiểu A8 - Tốc độ quét: một mặt: 25 trang/phút, hai mặt: 50 trang/phút - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 1200 dpi - Cổng giao tiếp: USB 2.0 - Ðộ sâu hình ảnh: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  12,200,000 

 • Máy quét Fujitsu SP1130

  15,000,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: China - Khổ giấy: tối đa:A4/legal/Thẻ nhựa, tối thiểu A8 - Tốc độ quét: một mặt: 30 trang/phút, hai mặt: 60 trang/phút - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 1200 dpi - Cổng giao tiếp: USB 2.0 - Ðộ sâu hình ảnh: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  15,000,000 

 • Máy quét Fujitsu SP25

  12,225,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: Indonesia - Khổ giấy: A4/A5/legal/A8 - Scan 2 mặt - Tốc độ quét: một mặt 25 trang/phút, hai mặt: 50 trang/phút - Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1 - Độ sâu màu sắc: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  12,225,000 

 • Máy quét Fujitsu SP30

  20,250,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: Indonesia - Khổ giấy: A4/A5/A6/B5/B6/legal/A8 - Scan 2 mặt - Tốc độ quét: một mặt: 30 trang/ phút, hai mặt: 60 trang/ phút - Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1 - Độ sâu màu sắc: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  20,250,000 

 • Máy quét Fujitsu SP30F

  25,120,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: Indonesia - Khổ giấy A4/A5/Legal, tối thiểu A8 - Tốc độ quét: một mặt: 30 trang/phút, hai mặt: 60 trang/phút - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 600 dpi - Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1 - Độ sâu hình ảnh: 24 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  25,120,000 

 • Máy quét Fujitsu SV600

  27,000,000 
  Thêm vào giỏ
  - Xuất xứ: Indonesia - Hệ thống Over Head, quét đơn - Khổ giấy: A3/A4/A5/A6/B5/B6/legal - Tốc độ quét: một mặt: 3 giây/ trang - Độ phân giải lên đến 1200dpi - Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1 - Tính năng xử lý hình ảnh: Chỉnh sửa hình ảnh từ sách , dò tìm đa tài liệu - Nhận dạng những đoạn văn bản bị biến dạng - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  27,000,000 

 • Máy quét Fujitsu Fi-5530C2

  77,000,000 

  – Xuất xứ: Indonesia
  – Khổ giấy: tối đa A3, tối thiểu A8
  – Tốc độ quét: một mặt: 35 trang/phút, hai mặt: 70 trang/phút
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 600 dpi
  – Cổng giao tiếp: Ultra SCSI / USB 2.0 tốc độ cao
  – Độ sâu hình ảnh: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàn

  Thêm vào giỏ
 • MÁY QUÉT FUJITSU FI-6110

  10,950,000 

  – Xuất xứ: China
  – Khổ giấy: A4/A5/legal/A8
  – Scan 2 mặt
  – Tốc độ quét: Một mặt: 20 trang/phút (200/300 dpi), Hai mặt: 40 trang/phút (200/300 dpi)
  – Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1
  – Độ sâu màu sắc: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét FUJITSU FI-7160

  33,000,000 

  – Xuất xứ: Indonesia
  – Khổ giấy A4/A5/Letter/A8/thẻ nhựa
  – Tốc độ quét: Một mặt: 60 trang/phút, Hai mặt: 120 trang/phút
  – Scan 2 mặt
  – Độ phân giải lên đến 1200 dpi
  – Độ sâu màu: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu IX100

  7,575,000 

  – Xuất xứ: China
  – Khổ giấy: A4/A5
  – Scan 2 mặt bán tự động
  – Tốc độ quét 5.2 giây/ 1 trang
  – Cổng giao tiếp: USB
  – Độ sâu màu sắc: 48 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu IX500

  15,750,000 

  – Xuất xứ: China
  – Khổ giấy: A4/A5/A6/B5/B6/legal/A8
  – Scan 2 mặt
  – Tốc độ quét: 25 trang/phút
  – Cổng giao tiếp: USB3.0/USB2.0/USB1.1
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu S1100i

  5,925,000 

  – Xuất xứ: China
  – Khổ giấy A4/A5
  – Tốc độ 7.5 giây/ 1 trang
  – Scan 2 mặt bán tự động
  – Độ phân giải 600 dpi
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu S1300i

  9,600,000 

  – Xuất xứ: China
  – Khổ giấy A4, A5, A6, B5, B6, Thẻ kinh doanh, Bưu thiếp, Letter, Legal và Custom
  – Tốc độ quét: 12 trang / phút / 24 hình ảnh / phút
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 1200 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu SP1120

  8,890,000 

  – Xuất xứ: China
  – Khổ giấy: tối đa:A4/legal, tối thiểu A8
  – Tốc độ quét: một mặt: 20 trang/phút, hai mặt: 40 trang/phút
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 600 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB 2.0
  – Ðộ sâu hình ảnh: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu SP1125

  12,200,000 

  – Xuất xứ: China
  – Khổ giấy: tối đa:A4/legal, tối thiểu A8
  – Tốc độ quét: một mặt: 25 trang/phút, hai mặt: 50 trang/phút
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 1200 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB 2.0
  – Ðộ sâu hình ảnh: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu SP1130

  15,000,000 

  – Xuất xứ: China
  – Khổ giấy: tối đa:A4/legal/Thẻ nhựa, tối thiểu A8
  – Tốc độ quét: một mặt: 30 trang/phút, hai mặt: 60 trang/phút
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 1200 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB 2.0
  – Ðộ sâu hình ảnh: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu SP25

  12,225,000 

  – Xuất xứ: Indonesia
  – Khổ giấy: A4/A5/legal/A8
  – Scan 2 mặt
  – Tốc độ quét: một mặt 25 trang/phút, hai mặt: 50 trang/phút
  – Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1
  – Độ sâu màu sắc: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu SP30

  20,250,000 

  – Xuất xứ: Indonesia
  – Khổ giấy: A4/A5/A6/B5/B6/legal/A8
  – Scan 2 mặt
  – Tốc độ quét: một mặt: 30 trang/ phút, hai mặt: 60 trang/ phút
  – Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1
  – Độ sâu màu sắc: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu SP30F

  25,120,000 

  – Xuất xứ: Indonesia
  – Khổ giấy A4/A5/Legal, tối thiểu A8
  – Tốc độ quét: một mặt: 30 trang/phút, hai mặt: 60 trang/phút
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 600 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1
  – Độ sâu hình ảnh: 24 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Fujitsu SV600

  27,000,000 

  – Xuất xứ: Indonesia
  – Hệ thống Over Head, quét đơn
  – Khổ giấy: A3/A4/A5/A6/B5/B6/legal
  – Tốc độ quét: một mặt: 3 giây/ trang
  – Độ phân giải lên đến 1200dpi
  – Cổng giao tiếp: USB2.0/USB1.1
  – Tính năng xử lý hình ảnh: Chỉnh sửa hình ảnh từ sách , dò tìm đa tài liệu
  – Nhận dạng những đoạn văn bản bị biến dạng
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

 
gọi nhanh