Máy quét Kodak

Chế độ xem:
 • Máy quét Kodak i2420

  27,685,000 
  Thêm vào giỏ
  - Máy quét 2 mặt tốc độ cao Kodak i2420 - Khổ giấy: A4 - Tốc độ quét: 40 tờ/ 2 mặt/ Phút. - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 600 dpi - Cổng giao tiếp: USB 2.0 High speed, USB 3,0 High speed - Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  27,685,000 

 • Máy quét Kodak i2620

  36,905,000 
  Thêm vào giỏ
  - Máy quét 2 mặt tốc độ cao Kodak i2620 - Khổ giấy: A4 - Tốc độ quét: 60 tờ/phút . - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 600 dpi - Cổng giao tiếp: USB 2.0 High speed, USB 3,0 High speed - Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng  

  36,905,000 

 • Máy quét Kodak i940

  7,623,000 
  Thêm vào giỏ
  - Máy quét Kodak i940 - Khổ giấy: A4 - Tốc độ quét: 20 trang/phút - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 600 dpi - Cổng giao tiếp: USB 2.0/USB 3.0 - Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit - Bảo hành: 36 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  7,623,000 

 • Máy quét KODAK Scanmate i1150

  14,399,000 
  Thêm vào giỏ
  - Máy quét 2 mặt tốc độ cao KODAK i1150 - Khổ giấy: A4/A5 - Tốc độ quét: 40 tờ/ 2 mặt/ Phút/ 10 tờ đầu tiên. 30 tờ/ 2 mặt/ phút cho các tờ tiếp theo. - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 600 dpi - Cổng giao tiếp: USB 2.0 - Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  14,399,000 

 • Máy quét KODAK SCANMATE i1150 WN

  18,755,000 
  Thêm vào giỏ
  - Máy quét 2 mặt tốc độ cao Kodak scanmate i1150 WN - Khổ giấy: A4 - Tốc độ quét: 40 tờ/ 2 mặt/ phút/ 10 tờ đầu tiên. 30 tờ/ 2 mặt/ phút cho các tờ tiếp theo. - Scan 2 mặt - Ðộ phân giải lên đến 600 dpi - Cổng giao tiếp: USB 2.0 tốc độ cao, tương thích chuẩn USB 3.0, Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base T/ USB, Wireless nội bộ, Wireless Ad-Hoc, Ethernet, USB & Wireless Ad-hoc, Ethernet & Wireless Ad-hoc. - Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit - Bảo hành: 12 tháng - Tình trạng kho hàng: còn hàng

  18,755,000 

 • Máy quét Kodak i2420

  27,685,000 

  – Máy quét 2 mặt tốc độ cao Kodak i2420
  – Khổ giấy: A4
  – Tốc độ quét: 40 tờ/ 2 mặt/ Phút.
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 600 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB 2.0 High speed, USB 3,0 High speed
  – Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Kodak i2620

  36,905,000 

  – Máy quét 2 mặt tốc độ cao Kodak i2620
  – Khổ giấy: A4
  – Tốc độ quét: 60 tờ/phút .
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 600 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB 2.0 High speed, USB 3,0 High speed
  – Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

   

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét Kodak i940

  7,623,000 

  – Máy quét Kodak i940
  – Khổ giấy: A4
  – Tốc độ quét: 20 trang/phút
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 600 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB 2.0/USB 3.0
  – Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét KODAK Scanmate i1150

  14,399,000 

  – Máy quét 2 mặt tốc độ cao KODAK i1150
  – Khổ giấy: A4/A5
  – Tốc độ quét: 40 tờ/ 2 mặt/ Phút/ 10 tờ đầu tiên. 30 tờ/ 2 mặt/ phút cho các tờ tiếp theo.
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 600 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB 2.0
  – Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ
 • Máy quét KODAK SCANMATE i1150 WN

  18,755,000 

  – Máy quét 2 mặt tốc độ cao Kodak scanmate i1150 WN
  – Khổ giấy: A4
  – Tốc độ quét: 40 tờ/ 2 mặt/ phút/ 10 tờ đầu tiên. 30 tờ/ 2 mặt/ phút cho các tờ tiếp theo.
  – Scan 2 mặt
  – Ðộ phân giải lên đến 600 dpi
  – Cổng giao tiếp: USB 2.0 tốc độ cao, tương thích chuẩn USB 3.0, Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base T/ USB, Wireless nội bộ, Wireless Ad-Hoc, Ethernet, USB & Wireless Ad-hoc, Ethernet & Wireless Ad-hoc.
  – Ðộ sâu hình ảnh: 48 bit
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Tình trạng kho hàng: còn hàng

  Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

 
gọi nhanh